ޚަބަރު

ޖަލުތަކުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުން ހިންގައި، އޮފިސަރުންނަށް އިންޒާރު ދެނީ

ކޮވިޑް-19: ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ރާއްޖެ އަށް 5،000 ޓެސްޓު ހަދިޔާ ކޮށްފި

ކޮވިޑް-19: ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ފްލެޓަށް އެދުނު މީހުންގެ ހާލަތު ބެލުންވެސް މެދުކަނޑާލައިފި

ހިލޭ ފެންދެނީ 1 ޓަނަށްވާ ފައިސާ ގޭބިސީތަކުގެ ބިލުން އުނިކޮށްގެން

ގްރޭޑް 10ގެ ދަރިވަރުންނަށް "ޓެލިކިލާސް"ތައް ފަށައިފި

ލަންކާއިން ދިވެހިންނަށް ވެސް އޮން އެރައިވަލް ވިސާ ދިނުން މެދުކަނޑާލައިފި

ދީނަށް ފުރައްސާރާ ކުރާ ރުސްތަމް ދެވަނަ ފަހަރަށް ހައްޔަރުކޮށްފި

މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް އިންތިޚާބު ފަސްކުރުމުގެ ކޯޓް އަމުރަކަށް އެދިއްޖެ

ކޮވިޑް-19: ޝަހީދުންގެ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ ނުބާއްވަން ނިންމައިފި

އަނަންތާރާ ދިގުއިން އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސި ވެއްޖެ

4 ރިސޯޓަކާއި ފެހެންދޫ އިން ޓެސްޓު ކުރި މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ނައްސި

ކޮވިޑް-19: ވިލަމެންދޫ އަނެއްކާވެސް ބަންދުކޮށް މީހަކު ޓެސްޓް ކުރަނީ

އަލިފާން ނިއްވާލުމުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ރަތަފަންދޫ ބޯޅަ ދަނޑުގައި ރޯކޮށްލައިފި

ކޮވިޑް-19: ފުލުހުންގެ ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންގެ އާއިލީ ބައްދަލުވުންތައް މެދުކަނޑާލައިފި

ތިންމަހުގެ ބޭސް އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކޮށްފި

ރިސޯޓުތަކަށް އަރާ ފޭބޭނީ ފަތުރުވެރިން ފުރުވަން ދާ މުވައްޒަފުންނަށް އެކަނި: އެޗްޕީއޭ

ރީތި ބީޗް ރިސޯޓުން ކޮވިޑް-19 އަލާމާތްތައް ހުރި މީހަކު ޓެސްޓު ކުރަނީ

ލާދީނީ ފިކުރުގެ މީހުން ރަސޫލާ(ޞޢވ)ގެ ޒަމާނުގައި އުޅުނުނަމަ، އުޅޭނީ އަބްދުﷲ ބިން އުބައްޔުގެ ޖަމާޢަތުގައި: ޝެއިޚް ނިޝާން