އެމްއެމްޕީއާރުސީ ޚިޔާނާތް

މަޙްލޫފްގެ އިންޒާރެއް : ދަޢުވާކޮށްފި ނަމަ އެމްއެންޕީއާރުސީ މައްސަލައިގައި އިތުރު އެއްވެސް މީހަކަށް ދަޢުވާއެއް ނުކުރެވޭނެ

1 month ago

ދަޢުވާކޮށްފި ނަމަ އިސްތިޢުފާ ދޭނަން:މަޙްލޫފް

2 months ago

މަހްލޫފްގެ މައްސަލައާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުން އަންނަ ހަފްތާގައި

3 months ago

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޚިޔާނާތު މައްސަލަ މިދަނީ އިބިލީހުގެ ކައިވެންޏަށް ވަމުން: މީކާއިލް

3 months ago

މަހްލޫފް ޝިއުނާއަށް: މައްސަލަ ކުޅޭ ކުޅިވަރަކަށް ހަދައިފި

3 months ago

މަހްލޫފް މައްސަލައިގެ ބައެއް ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ޕީޖީން އޭސީސީއަށް އަންގައިފި

3 months ago

އޭސީސީއަކަށް ދައުވާއެއް ނުކުރެވޭނެ، މިމަހު ރާއްޖެ އަންނާނަން: މަހުލޫފް

3 months ago

މަހްލޫފަށް ދައުވާ ކުރުމާ މެދު އަދި ގޮތެއް ނުނިންމާ: ޕީޖީ އޮފީސް

3 months ago

މަހްލޫފް މިނިސްޓަރުކަމުން ސަސްޕެންޑު ކޮށްފި

3 months ago

މިނިސްޓަރ މަހްލޫފަށް ދައުވާ ކުރަން ފޮނުވައިފި

3 months ago

ހިޔާނާތުގެ ދެވަނަ ލިސްޓެއް 2024 ގައި ނުކުންނާނެ - ޝަރީފް

4 months ago

"ބާޒާރުމަތިން ލާރި ހޯދައިގެން ކޯޓް ގަތްމީހަކު ދޭ ލާރިއަކީ ދައުލަތުގެ ފައިސާކަން އެނގެން ޖެހޭ"

4 months ago

ލިސްޓްގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ވަގުތުން މަޤާމުން ވަކި ނުކުރައްވާތީ މީކާއިލްގެ ފާޑު ކިޔުން ސަރުކާރަށް

4 months ago

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޚިޔާނާތުގެ ރިޕޯޓް: ގައުމީ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށާއި އިދިކޮޅަށް ޖަހައިލި ބުޅިއެއް

4 months ago

އަދީބު ދޭން ޖެހޭ ފައިސާއަކާ ހަވާލުވީން: އީސަ

4 months ago

ޗަމްޕާ ބްރަދާސްއަށް ދޫކުރި 3.5 މިލިއަން ޑޮލަރު ލޯންޑާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު

4 months ago

ޚިޔާނާތުގެ ލިސްޓުގައި ތިބި އެމްޑީޕީ މެމްބަރުންނާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން އަދި ނިންމާފައެއް ނެތް: ހަސަން ލަތީފު

4 months ago

ޕާޓީގެ ހަރަކާތްތަކަށް އަދީބު ހޯދައިދިނީ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާކަމެއް ނޭނގޭ: އިދިކޮޅު

4 months ago