ކާފު އަތޮޅު ކައުންސިލް

ގެސްޓްހައުސްއަކަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެމްފައިސާ ބަލައިގަންނަން ފަށައިފި

ކ.ގުރައިދޫ ސްކޫލާއި ސިއްހީ މަރުކަޒު ހަަދަން ބޭނުންވާ އައު ބިން އެ ދެ މުއައްސަސާއާ ހަވާލުކޮށްފި

މާލެ އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ 11 ވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތް ފަށައިފި

ގުރައިދޫ މިސްކިތަށް މުދިމަކު ހަމަޖެހުމުން ރަށު ރައީސްގެ ޝުކުރު ނޫސްވެރިންނަށް

ޔުނީފޯމާއެކު މޫދަށް އެރި, ފަތުރުވެރިޔާ ސަލާމަތް ކުރި ފުލުސް އޮފިސަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ ތަޢުރީފް

ކުނީގެ މައްސަލައަށް ހަލެއް ނުލިބި ތުލުސްދޫ ގޮތް ހުސްވެފައި!

ގުރައިދޫ މިސްކިތަށް ދާއިމީ މުދިމަކު ހަމަނުޖެހި ދޮޅުއަހަރުވެފައިވާތީ ރައީސްގެ ކަންބޮޑުވުން

އެވިޑް ކޮލެޖުން ތުލުސްދޫގައި ޓްރެއިނިން ސެންޓަރެއް

ފުޓްބޯޅަ ލެޖެންޑް ޓެރީ އާއެކު ތުލުސްދޫގައި ޚާއްސަ ހަރަކާތެއް

ގދ އަތޮޅު ކައުންސިލް ތަޖުރިބާ ދަތުރެއްގައި މާލެ އަތޮޅަށް

" މިންތީގެ ތަފާތުކުރުން ނައްތާލުން" މި ނަމުގައި ތުލުސްދޫގައި ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް

ޖޫރިމަނާ ކުރީ ރަނގަޅަކަށް ނޫން: ތުލުސްދޫ ކައުންސިލް

މިނިވަން ދުވަހު މާލެ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވައިފި

ފޮޓޯ ގެލެރީ: ގުރައިދޫގެ އީދު ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން

ފޮޓޯ ގެލެރީ: ހިންމަފުށީ ކޯޑި ކެނޑުން

ކ.ގުރައިދޫގެ ޢީދު ކުޅިވަރުތައް ނިންމާލައިފި, އެހީވެދިން ފަރާތްތަކަށް ކައުންސިލުގެ ޚާއްސަ ޝުކުރެއް

ރޮބޯމޭންއާއި ވާންޗޯ އަދި 1438އާއި އިކްއަޓިކް ވައިބްއާ އެކު ކ.ގުރައިދޫގައި ވެސް ފޯރިގަދަ ޢީދެއް!