އެމެރިކާ

ބައިޑަންގެ މުޝީރުން ބުނީ އަގު އުފުލެނީ ކޮވިޑްގެ ސަބަބުންކަަމަށް

މިއުޒިކް ޝޯއެއްގެ ފޯރި ގަދަވެ، ތާށިވެގެން އަށް މީހަކު މަރުވެއްޖެ

އެލް ޗާޕޯގެ ބޭބެ އުޅޭތަނެއް ބުނެދޭ މީހަކަށް 5 މިލިޔަން ޑޮލަރު

5 އަހަރުން މަތީގެ ކުދިންނަށް ފައިޒާ ވެކްސިން ޖެހުން ރަނގަޅު ކަމަށް އެފްޑީއޭއިން ބުނެފި

އުމުރުން 11 އަހަރާއި 5 އަހަރާ ދެމެދު ކުދިންނަށް ފައިޒަރ ވެކްސިން ޖަހަނީ

އެމެރިކާގެ ސަބްމެރިންއެއްގައި "ގޮތް ނޭނގޭ އެއްޗެއް" ޖެހި ބައެއް މީހުން ޒަހަމްވެއްޖެ

ބަދަލު ހިފުމުގެ ގޮތުން އިންޑިއާއަށް ދަތުރު ކުރާ އިނގެރޭސިވިލާތުގެ މީހުން ކަރަންޓީން ކުރަން ނިންމައިފި

އެމެރިކާއިން އަނެއްކާ ވެސް އަފްގާނިސްތާނަށް ހަމަލާ ދީފި، މިފަހަރު ބުނީ ހަމަލާ ދެނީ އައިއެސްއަށް ކަމަށް

އެމެރިކާގައި ވެކްސިން ޖަހާ ކޮންމެ މީހަކަށް 100 ޑޮލަރު!

ވަރަށް މަދުން ނޫނީ ނުފެންނަ ބައްޔެއް އެމެރިކާގައި ފެތުރިފައިވާ ކަމުގެ ބިރު ބޮޑުވެ، ޓެސްޓް ކުރަނީ

މިއަދު 6 ޖަހާއިރު ބެޒޯސް ޖައްވަށް

"ވެކްސިން ޖަހާ މީހުން މަދު ވަނީ މީސްމީޑިއާއާ ހެދި"