އަޟްހާ އީދު

ކ.ގުރައިދޫގެ ޢީދު ކުޅިވަރުތައް ނިންމާލައިފި, އެހީވެދިން ފަރާތްތަކަށް ކައުންސިލުގެ ޚާއްސަ ޝުކުރެއް

5 months ago

ފިއޯރީގައި އީދުގައި ކުލަޖެހުން މަނާކޮށްފި

5 months ago

މޫސުން ތަންދޭ ނަމަ އީދު ނަމާދު އޮންނާނީ ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި

5 months ago

ކޮވިޑް ގިނަ ވާތީ ޢީދުގައި ހަވާ އެރުވުމާއި ޝޯވ ނުބާއްވަން ނިންމައިފި

5 months ago

އީދު ކުޅިވަރުގެ ތެރެއިން ރ. މީދޫ ކާފާބެ

1 year ago

ނަރުދޫ ކުލަބް ރެނެއަސަންސްގެ އީދު ހަދިޔާ ތަފާތު: ކޮންމެ ގެޔަކަށް ކުކުޅެއް

1 year ago

މިފަހަރު ބޮޑު އީދު ކުޅިވަރު އޮތީ ކުލަބް ހައުސްގައި !

1 year ago

މިފަހަރު ޢީދު ކަރަންޓީނާ ނުލައި، އެކަމަކު އެންމެ އުފާވެރިތަ؟

1 year ago

މާލެ ސަރަހައްދުގެ 39 މިސްކިތެއްގައި އީދު ނަމާދު ކުރާނެ!

1 year ago

އީދު ދުވަހު ހަވީރު މާލެ ސިޓީގައި އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުން މަނާ

1 year ago

ޢީދަށް މިފަހަރު 10 ދުވަހުގެ ބަންދެއް، ރާވައިފައި އޮތީ ކޮންކަމެއް؟

1 year ago

މި އަހަރުގެ ހައްޖު ދުވަހަކީ ޖުލައި 19 އަދި އީދަކީ ޖުލައި 20

1 year ago