ޚަބަރު

މާލޭގައި އެމްޓީސީސީގެ ބަހުގެ ޚިދުމަތްދޭ ރޫޓުތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

ސިޔާސީ އަޑުތައް ކަނޑުވައެއް ނުލާނަން: ރައީސް މުޢިއްޒު

މާލޭގެ މޭޔަރު ހޮވަން ބާއްވާ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަ ކުރައްވަން އާޒިމް ފޯމު ހުށަހަޅުއްވައިފި

ޕީޖީ ވިދާޅުވަނީ މަންޑޭގެ މައްޗަށް 225 ދަޢުވާ ކުރެވޭނެ ކަމަށް

ފަރްމިކްސް ލެބޯޓްރީސް އިން އުފައްދާ އެއްވެސް ދިޔާ ބޭހެއް ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް ބޭނުން ކުރުން މަނާކޮށްފި

ހައްދުންމަތީ މީހެއްގެ ބާރުގަދަ ކަމަށް ބުނެ ހިސްޓޯ ޕީއެންސީއިން ވަކިވެއްޖެ

ކާށިދޫ ދާއިރާއަށް އަލްހާން ވާދަކުރަނީ

މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ކުރިމަތިލުމަށް އާޒިމް ފޯމު ހުށަހަޅުއްވަނީ  

ފަޤީރުންގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުގެ ހާލަތު ދެނެގަންނަ ފޯމް ހުށަހަޅަން އަންގައިފި

ގިނަ ރަށްތަކެއްގެ ޑަބްލިޔުޑީސީއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވައިލައިފި

އަނިޔާ ލިބެމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ދުންޔާ ދެއްވީ ހިތްވަރު, އެކުގައި މިކަން ހުއްޓުވޭނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން

ތިން ބިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާގެ ޓީ-ބިލް ވިއްކަނީ

ސަރުކާރުން އެކުލަވާލި “ހަފްތާ 14” އަށް އޮސްޓްރޭލިއާ ސަފީރުގެ ތަޢުރީފް

ރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި 3 މީހެއްގެ ހާލު ސީރިއަސް

ކޮޕް ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު ދުބާއީއަށް

ތައިލޭންޑްގައި ސަލާން ޖަހަނިކޮށް ޗައިނާ ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އެންސްޕާގެ ސީއީއޯގެ މަޤާމަށް ހީނާ

މާލޭގައި ހިންގި ގުރޫޕް މާރާމާރީއަކާ ގުޅިގެން ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި