ކުޅިވަރު

ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގެ މުސާރަ 20 ޕަސެންޓް ކުޑަކުރަން ނިންމައިފި

ކޮވިޑް 19: ސްޕެއިންގެ ޒުވާން ކޯޗެއް މަރުވެއްޖެ

ސްކޫލްތައް ހުޅުވުން އިތުރު 1 ހަފްތާއަށް ފަސްކޮށްފި

ސަފާރީން އެކަހެރިކުރި ދެ މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސި ވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19: އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ކޮންމެ ގެއަކަށް 1 ޓަނުގެ ފެން ހިލޭ ދެނީ

އާސެނަލްގެ ކޯޗް އާޓެޓާ އާއި ޗެލްސީގެ ހޮޑްސަން އޮޑޯއީ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19: ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި މެޗު ފެށުމުގެ ކުރިން ކުޅުންތެރިން ސަލާމް ކުރުން މަނާ ކޮށްފި

އެމްޕީއެލް ބަލިކޮށް އެމްއޭސީއެލުން ޓީމް އިވެންޓުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

އެމްއޭސީއެލް އާއި އެމްޕީއެލް ފައިނަލަށް

ސެމީއަށް އެމްއޭސީއެލް، ކަސްޓަމްސް، އެމްއެންޑީއެފް އަދި އެމްޕީއެލް

އެމްއައިބީ ކަޓުވާލުމަށްފަހު، ޕޮލިހުން ކުއާޓާގެ ޖާގައެއް ހޯދައިފި

ކަސްޓަމްސް، އެމްޓީސީސީ، ސްޓެލްކޯ އަދި އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން ކުއާޓާގެ ޖާގަ ކަށަވަރުކޮށްފި

އެމްޕީއެލްއަށް ކުއާޓާގެ ޖާގައެއް

ގަދަ ފަދަ ބެންގަލޫރު ކަޓުވާލައި، މާޒިޔާ އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖަށް

އެމްއޭސީއެލް އާއި އެމްއެންޑީއެފަށް ކުއާޓާގެ ޖާގައެއް

ވާދަވެރި ކުޅުމަކަށްފަހު އެމްއެންޑީއެފުން ކަސްޓަމްސް ބަލިކޮށްފި

އެމްއެންޑީއެފް އާއި އެމްޕީއެލް އަދި އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން ރޭގެ މެޗުތައް ވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ރޭގެ މެޗުތައް އެމްއޭސީއެލް، ސްޓެލްކޯ، ޕޮލިސް އަދި އެމްއެންޑީއެފަށް