ކުޅިވަރު

ފްލޫ ކްލިނިކަށް ދާ އެންމެން ޓެސްޓު ކުރަމުން ގެންދާނެ : ޑރ. ނަޒްލާ

ވެއްޓިފަ އޮތް ބިދޭސީ މީހާ ސެނަހިޔާއަށް ގެންދިޔަ އިރުވެސް އޮތީ މަރުވެފައި: އެމްއެންޑީއެފް

އިތުރު 6 ވެންޓިލޭޓަރު ގެނެސްފި، ޖުމްލަ 97 ވެންޓިލޭޓަރު އެބަހުރި: މަބްރޫކް

އިންޑިއާ ދެ މީހަކު މާލެއިން ފައްސި ވެއްޖެ

މާލެ އިން އިތުރު 13 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ

މާލެ އިން 2 ވަނަ ބަންގްލަދޭޝް މީހަކު ފައްސި ވެއްޖެ

ލޮކްޑައުންގައި މަގުމަތީގައި އުޅުނު 92 މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް

ވީޑިއޯ ކޯލްގެ ޒަރިއްޔާއިން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކޭ ގޮތް އައިޖީއެމްއެޗް އިން ހަދައިފި

ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ނުކުރެވޭ ގޮތަށް އޮތް އޮތުން 30 އޭޕްރިލް އާ ހަަމައަށް ދިގު ދަމާލައިފި

އަނެއްކާވެސް މާލެއިން އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑް19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ

އެން ނަގަން ފީނި މީހާ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

މާލެއިން 8 ވަނަ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސި ވެއްޖެ

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުންތައް އޮންލައިންކޮށް ބާއްވަން ނިންމައިފި

މާލެއިން ދެވަނަ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސި ވެއްޖެ

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ގެއެއް ކަރަންޓީން ކޮށްފި

ނޭމާ މަންމަގެ ލޯބިވެރިއަކީ ނޭމާއަށް ވުރެ 6 އަހަރު ހަގު މީހެއް، ނޭމާ ވަރަށް ޤަބޫލު

ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން އޮން އެރައިވަލް ވިސާ ދިނުން ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި

ކޮވިޑް19 އާއި ދެކޮޅަށް ކުރާ ހަނގުރާމައަށް މެސީ ގެ 1 މިލިއަން ޔޫރޯގެ އެހީއެއް