ރާއްޖޭ ކުޅިވަރު

ރައީސް އޮފީހަށް އެންމެ ޓިކެޓެއް ވެސް ނުފޮނުވަން: އެފްއޭއެމް

ޖާޒީވެސް ސަޅިއެވެ. ކުޅުންތެރިން ވެސް ވަރަށް މޮޅެވެ! އިންޝާالله ކާމިޔާބުވާނެއެވެ.

ތިންވަނަ ފަހަރަށް ބަދަލުކޮށް ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ޝެޑިއުލް ނެރެފި

ޓީމް މޮޖީޓޯ އޮތީ ދޫކުރާ ގޮތަކަށް ނޫން، އަމާޒަކީ ކުރިއަށް އޮތް ތިން އަހަރު ވެސް ތަށި!

މިފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ސޮއްޓި ކުޅޭނީ އެމްވައިއޭއަށް، އަމާޒަކީ ތަށި!

އޭއެފްސީ މެޗުތަކަށް ހާއްސަ ހުއްދައެއް ދީފި

ރަނަޓޯލިއާ މެރެތަންއިން ރާއްޖޭގެ އެތުލީޓް ، މޯޑް އެއްވަނަ ހޯދައިފި ، މަރުޙަބާ!

ޒަންޑަ ހަނާރާ ފުޓްސަލް ކަޕް 2021: ވަރުގަދަ ބްލޯ ކިންގު ބަލިކޮށް ކޭންކޭން އިން މުބާރާތުގެ ތަށި އުފުލާލައިފި

ޒަންޑަ ހަނާރާ ފުޓްސަލް ކަޕް 2021: ފައިނަލުގައި ކޭންކޭން އާއި ބްލޯ ކިންގުގެ ގަދަހިފުން މިރޭ

ޒަންޑަ ހަނާރާ ފުޓްސަލްކަޕް 2021: ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގެ މެޗްތައް ނިމި، ސެމީ ފައިނަލްގެ ފޯރިގަދަ މެޗުތައް މިއަދު ފަށަނީ

ރަނަޓޯލިއާ މެރެތަންއަށް މޯޑު ތުރުކީގައި

މާފަރުގެ ޒުވާނުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ފޯރިގަދަ ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

އައު ގައިޑްލައިނާއެކު ކުލަބުތަކާއި ކުޅުންތެރިންނަށް ބޮޑެތި ގެއްލުން އެބަވޭ، ފަރިތަކުރުން ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުން: ސަސް

އަންހެން ކުދިންގެ ކެޓަަގަރީއާއެކު މިއަހަރުގެ އިންޓަރސުކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ތިން އުމުރުފުރާ އަކަށް!

2020: ކުޅިވަރުގެ ހިލަމެއް ނެތް އަހަރެއް

ދެފަރާތުން އެއްބަސްވެގެން މޯހަން އާއި އީގަލްސްއާ ދެމެދު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އުވާލައިފި

ޑުޕާ ފިފްޓީން މަޅި ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2021 ގެ ގުރުނަގައިފި!