އޭޝިއާ

ކަންގަނާ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަށް އިންތިހާބުވެއްޖެ

އެމެރިކާ އާއި ޗައިނާގެ ހޫނުމިން 50 ސެލްސިއަސްގައި!

ފާއިތުވީ 200 އަހަރުތެރޭގައި ދެކުނު އޭޝިއާއަށް އެންމެ ހޫނުވީ މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހު!

އިންޑިއާ ރެއިލްވޭ އެކްސިޑެންޓް: ރުއިމާ ކެޅުޅުމުގެ ތެރެއިން އިންތިޒާރުކުރަނީ ލޯބިވާ މީހުންގެ ހަށިތަކަށް

އިންޑިއާގެ ރެއިލްވޭ އެކްސިޑެންޓް: ހާދިސާ ހިނގީ ނުބައި ސިގްނަލެއް ދެވިގެންކަމަށް ބެލެވޭ

ކަފާލާތުގެ ދަށުން އިމްރާން ޚާން މިނިވަންކޮށްފި

ލިންކްޑްއިން އިން 700 މުވައްޒަފުން ކަނޑާލައިފި

ބެއިޖިންގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 29 އަށް

ބަންގްލަދޭޝް އަލިފާނުގެ ހާދިސާ: އީދު މުދަލާއެކު ހުރިހައި މުދާ އަނދާއަޅިއަށް!

ބަންގްލަދޭޝްގެ ހެދުން ވިއްކާ މާކެޓެއްގައި ބޮޑު އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް، 600 ފަޔަރ ފައިޓަރުން އަލިފާން ނިއްވުމުގައި!

"ގޮވާން ގަތުމުގެ ފޯރުންތެރިކަމެއްވެސް ނެތް" ކަމަށް ރިޕޯޓުގައި ލިޔުމުން ނޫސްވެރިޔާ ޖަލަށް!

ޗައިނާއިން ތައްޔާރުކުރި ކޮވިޑް ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީތައް، ހިތަށް ނުގެނެވޭހާ ބޮޑެތި

ޑރ.ޒާކިރު ނައިކް އޮމާނުން ޑީޕޯޓްކޮށްފާނެ ކަމަށް ބުނެފި

ރެފިއުޖީންނާއެކު އަޑިއަށް ދިޔަ ބޯޓުން މަރުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ޕާކިސްތާނުގެ އެތުލީޓެއް!

ކުރިން ފެނިފައި ނުވާ އިތުރު 7000 ރަށް ޖަޕާނުގައި އޮތްކަން އެނގިއްޖެ

"ތައި ކޭވް ސަވައިވާ" އެއްގެ ކުއްލި މަރާއެކު ކުއްލި ސިހުމެއް!

އޮޕަރޭޝަން ދޯސްތު: ގޮންޖެހުންތަކާއެކުވެސް އިންޑިއާއިން ދެ ގައުމަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި!

އިންޑޮނޭޝިއާއަށް ވެސް ބިންހެލުމެއް، 4 މީހުން މަރުވެއްޖެ