ދުންޔާ މައުމޫން

މި ސަރުކާރުން ވަނީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކެއް ނާމާން ތަނަކަށް ހަދާފައި: ދުންޔާ

އިންތިޚާބު ކައިރިވެފައި ވަނިކޮށް ގޯތި ދިނުމުން، ދުންޔާގެ ފާޑު ކިޔުން

ސަރުކާރުން އިއްޔެ ގޯތި ދިން ގޮތަށް، ކުރިންވެސް ދެވުނީސް: ދުންޔާ

އެއް އަހަރު ކުރިން ހުޅުވި އެމްބަސީ އަނެއްކާވެސް ހުޅުވަން ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރުމުން ފާޑުކިޔައިފި

ދުންޔާ ރައީސް ޞާލިޙަށް: 7000 އެނދު ބެހެއްޓިޔަސް އައްޑޫގެ ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާ ނުލިބެންޏާ ތިއުންމީދުތައް ހުންނާނީ އެނދުމަތި ވެފަ

ތިލަމާލެ ބްރިޖް މަޝްރޫޢު އަކީ ދަރަނި ދަންތުރައެއް، ލޯނު އެގްރީމެންޓު ހާމަކުރުން މުހިންމު: ދުންޔާ

ދުންޔާ ވިދާޅުވެދެއްވީ ރައީސް ޞާލިޙު ރައީސް އޮފީހުގައި އިންނަވަން "ފިޓް" ނުވާ ސަބަބުތައް!

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ފުރިހަމައަށް ހޯދައިދިނުމަށް ދުންޔާ ގޮވައިލައްވައިފި

ދުންޔާ ރައީސަށް: ރަސްކަމަށް ކޮލިލުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޒޫމް ކޯލަކުންވެސް ބައިވެރިވެވިދާނެ

މޮރިޝަސް ސިޓީއާއެކު ރައީސް ޞާލިހު ގައްދާރުވެއްޖެ، މަގާމުން ދުރުކުރަން ޖެހޭވަރު ކުށެއް: ދުންޔާ

ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުން ބައެއް ދޫކޮށްލުމަކީ ގައުމަށް ހިޔާނާތްތެރިވުން: ދުންޔާ

ޗާގޯސް މައްސަލައިގާ ފެންނަނީ ރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެސީ ފެއިލްވެފައިވާތަން: ދުންޔާ

ރައީސް ނަޝީދާއި ރައީސް ޞާލިޙްގެ ތަފާތެއް ނެތް: ދުންޔާ

ދުންޔާގެ ހޫނު ރައްދެއް ނަޝީދަށް:ސަރުކާރެއް ހިންގޭނީ ހިނގުމުގެ ގާބިލުކަން ކުރި މީހުންނަށް

ލަވަކިޔޭތޯ މަސައްކަތް އެބަކުރަން: ދުންޔާ

އެއް ރުފިޔާ ވެސް ވަގަށް ނަގާފައެއް ނޯންނާނެ: ދުންޔާ

އެމްއެމްޕީއާރްސީ ޚިޔާނާތް: ދުންޔާ އޭސީސީއަށް ހާޒިރުކުރަނީ

ރޮޒައިނާ, ދުންޔާއަށް: ކަމަނާގެ ވަޒީރުކަމުގައި މުޅި ބޭރު ދުނިޔޭގައި އޮތީ ރާއްޖޭގެ އަގު ވެއްޓިފައި