ކުޅިވަރު

ކޮވިޑް 19: ސްޕެއިންގެ ޒުވާން ކޯޗެއް މަރުވެއްޖެ

3 years ago

ސްކޫލްތައް ހުޅުވުން އިތުރު 1 ހަފްތާއަށް ފަސްކޮށްފި

3 years ago

ސަފާރީން އެކަހެރިކުރި ދެ މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސި ވެއްޖެ

3 years ago

ކޮވިޑް-19: އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ކޮންމެ ގެއަކަށް 1 ޓަނުގެ ފެން ހިލޭ ދެނީ

3 years ago

އާސެނަލްގެ ކޯޗް އާޓެޓާ އާއި ޗެލްސީގެ ހޮޑްސަން އޮޑޯއީ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

3 years ago

ކޮވިޑް-19: ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި މެޗު ފެށުމުގެ ކުރިން ކުޅުންތެރިން ސަލާމް ކުރުން މަނާ ކޮށްފި

3 years ago

އެމްޕީއެލް ބަލިކޮށް އެމްއޭސީއެލުން ޓީމް އިވެންޓުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

3 years ago

އެމްއޭސީއެލް އާއި އެމްޕީއެލް ފައިނަލަށް

3 years ago

ސެމީއަށް އެމްއޭސީއެލް، ކަސްޓަމްސް، އެމްއެންޑީއެފް އަދި އެމްޕީއެލް

3 years ago

އެމްއައިބީ ކަޓުވާލުމަށްފަހު، ޕޮލިހުން ކުއާޓާގެ ޖާގައެއް ހޯދައިފި

3 years ago

ކަސްޓަމްސް، އެމްޓީސީސީ، ސްޓެލްކޯ އަދި އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން ކުއާޓާގެ ޖާގަ ކަށަވަރުކޮށްފި

3 years ago

އެމްޕީއެލްއަށް ކުއާޓާގެ ޖާގައެއް

3 years ago

ގަދަ ފަދަ ބެންގަލޫރު ކަޓުވާލައި، މާޒިޔާ އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖަށް

3 years ago

އެމްއޭސީއެލް އާއި އެމްއެންޑީއެފަށް ކުއާޓާގެ ޖާގައެއް

3 years ago

ވާދަވެރި ކުޅުމަކަށްފަހު އެމްއެންޑީއެފުން ކަސްޓަމްސް ބަލިކޮށްފި

3 years ago

އެމްއެންޑީއެފް އާއި އެމްޕީއެލް އަދި އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން ރޭގެ މެޗުތައް ވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފި

3 years ago

ރޭގެ މެޗުތައް އެމްއޭސީއެލް، ސްޓެލްކޯ، ޕޮލިސް އަދި އެމްއެންޑީއެފަށް

3 years ago

އެފްއޭއެމްގެ އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލީ ބައްސާމް އެކަނި

3 years ago