ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް ގަތަރު 2022

ކެޓުމުން ބްރެޒިލްގެ ކެޕްޓަން ވެސް ރާއްޖެއަށް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ ރޮނާލްޑޯއަށް މިފަހަރު ވޯލްޑްކަޕްގައި ހަތަރު ރިކޯޑެއް

ރޮނާލްޑޯއަށް ފުރަތަމަ 11އިން ފުރުސަތު ނުދޭން ނިންމީ ރަނގަޅަށް

ވޯލްޑްކަޕްގެ އިތުރު މެޗެއް ދެން ނުބަލާނަން: ވެންޑައިކް

ކޭންގެ ނާކާމިޔާބުވި ޕެނަލްޓީއާއެކު އިނގެރޭސިން އަނބުރާ ޤައުމަށް، ފްރާންސް ސެމީއަށް!

ރޮނާލްޑޯ ތައްޓަށް ކުރި އުންމީދު ފެނަށް، މޮރޮކޯއިން ޕޯޗުގަލް ސައިޒްކޮށްލައިފި

މޮޅާއެކު ވެސް މެސީ ރަތަށް: ރެފްރީގެ ނިންމުތައް ގޯސް

ބްރެޒިލް ކެޓުމުން ކޯޗު ޓީމާ ދުރަށް!

އާޖެންޓީނާ ސެމީ-ފައިނަލަށް!

ގިނަ ބައެއްގެ ފޭވްރިޓް ބްރެޒިލް ބަލިކޮށް ކްރޮއޭޝިއާ ސެމީ ފައިނަލަށް

އިސްލާމްފޯބިއާއާ ދެކޮޅަށް އަޅަން އުޅުނު އާމް ބޭންޑް އެޅުމުގެ ހުއްދައެއް ފީފާއިން ނުދިން

ސްޕެއިންގެ ހުވަފެންތައް މުގުރައިލީ މޮރޮކޯ ކީޕަރު : ޔަސީން ބޯނޯ

ވަރުގަދަ ސްޕެއިން ބަލިކޮށް، މޮރޮކޯގެ ޓީމް ޝުކުރުގެ ސަޖިދައަަށް

ވޯލްޑްކަޕްގައި މިހާރު ބޭނުންކުރަނީ ސްމާޓް ބޯޅަ, މެޗުތަކުގެ ކުރިން ޗާޖު ކުރަން ޖެހޭ

ވޯލްޑްކަޕް ނޮކްއައުޓް ސްޓޭޖް މިރޭ ފަށަނީ

ވޯލްޑް ކަޕް މެޗެއް ބައްލަވާލެއްވުމަށް ރައީސް ޤަތަރަށް

ފުޓްބޯޅައިގައި ތާރީހީ ދުވަހެއް, ވޯލްޑްކަޕް މެޗެއްގައި 3 އަންހެން ރެފްރީ

ވޯލްޑްކަޕް ނަތީޖާއާ ގުޅިގެން ބޮޑެތި ހަމަނުޖެހުންތަކެއް!