ދުނިޔެ

"ޗައްޑާ، ނައްޑާ، ފައްޑާ، ބައްދާ": ބީޖޭޕީ ގެ ޗީފަށް މަމަތާ ބެނަރޖީ ޖޯކު ޖަހައިފި!

ބާސެލޯނާގެ ހައިވާނު ބަގީޗާއެއްގައި ގެންގުޅޭ 4 ސިންގާއެއް ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ

ލަންކާގައި މަރުވި މުސްލިމު އާއިލާއެއްގެ ތުއްތުކުއްޖަކު އާއިލާގެ ނުރުހުމުގައި އަންދާލައިފި

ވެކްސިން ޖެހުމަށްފަހު ދެ މަސް ވަންދެން ރާ ނުބޮއެ ހުންނަން ބުނުމުން ރަޝިޔާ މީހުން ބޮޑު ފިކުރަކަށް!

މެރަޑޯނާގެ ފޮޓޯ އާޖެންޓީނާގެ ފައިސާގައި

އެއްވެސް ކަހަލަ އެލާޖީއެއް ހުންނަ މީހުން ފައިޒާ ވެކްސިން ނުޖެހުމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުން ބުނެފި

އިސްރާއިލަށް ފައިޒަރ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމެންޓް ލިބިއްޖެ

އިންޑިއާގައި ގޮތްނޭނގޭ ބައްޔެއްޖެހި އެޑްމިޓް ކުރި މީހުންގެ އަދަދު 500 އަށް

ކަރަންޓީނުގައި ހުރެ ބޭރަށް ނިކުމެލީ 8 ސިކުންތައް، 50 ހާސް ރުފިޔާ އަށް ވުރެ ބޮޑު ޖޫރިމަނާއެއް

ފުރަތަމަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގައި އެތައް މިލިއަން މީހުންނެއް މަރާލި ބައްޔެއް ކެނެޑާއިން އަނެއްކާވެސް ފެނިއްޖެ

މިސްރުގެ މިމީހާގެ ނަސީބަކީ ނަގުލަންދާށި!

އަލަށް އިމާރާތް ކުރި ގޭގެ ފާރެއްގެ ތެރެއިން ފެނުނީ ކުޑަކުއްޖެއްގެ ބިރުވެރި މޫނު!

ކޮވިޑް-19: އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ވެކްސިން ފުރަތަމަ ދިނީ އަންހެނަކަށް!

ދުނިޔޭގެ އެންމެ އުސް ފަރުބަދައިގެ އައު އުސްމިން މިއަދު ހާމަ ކުރަނީ

ދަރިފުޅުގެ އުފަން ދުވަހު ދެކެން ޖެހުނީ އެކުއްޖާގެ ފުރާނަ ނެތް މަސްގަނޑު: ޝަހީދުވި ފަލަސްތީނު ކުއްޖެއްގެ ބައްޕަ

ސަލާން ޖަހާ މީހެއް ކަމަށް ފުލުހުން ހައްޔަރު ކުރީ ޓިކްޓޮކް ކުޅޭ މީހެއް

ގޮތް ނޭނގޭ ބައްޔެއް އަވައްޓެރި އިންޑިއާގައި: ސިއްޙީ މާހިރުންވެސް ހާސްކަމެއްގެ ތެރެއަށް

އާއިލާގެ ނުގަބޫލުގައި ކައިވެނިކުރަން އުޅުމުން އިނގިލިތައް ބުރިކޮށްލައިފި