ދުނިޔެ

‎އެއް އަހަރުގެ ދަރިފުޅު ފިއްސާލީ މާ ގިނައިން ރޯތީ

ހިތްފަޅައިގެންދާވަރުވޭ! ދަރިފުޅު ގަޔަށް 90 ފަހަރު ކަތުރު ހަރައި،އަނިޔާ ދިން މަންމައެއްގެ ވާހަކަ

ކާއިރު ބާރަށް ހަފާތީ އުނދަގޫ ވޭތަ؟

އައިފޯނު ލިބުން ދަތި ވެދާނެކަމުގެ ބިރު

އިސްރާޢީލް މީހުނަށް ޝިޕިންގ ހިލޭ! ފަލަސްތީން މީހުން އަތުން އަގުނަގާ! ދެރަ ކަމެއް!

ކޯބީ ގެ އަނބިމީހާ އަމިއްލައަށް މަރެއް ނުވޭ

އަމިއްލައަށް މަރުވާން އުޅުނީ ޕްރިންސިޕަލް ގެ ޖިންސީ ގޯނާއަށް ކެތްނުކުރެވިގެން

ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިގެން ފްރާންސުން މީހަކު މަރުވެއްޖެ

މިސްރުން ވެސް ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެނިއްޖެ

އިސްލާމްދީނުގެ އުސޫލުތައް ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި އިންޑޮނޭޝިއާގައި ލޯބިވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން މަނާ ކޮށްފި

ކޮރޯނާ ވައިރަހާއެކު ނަސްލީ ތަފާތުކުރުންތައް ވެސް އިންތިހާއަށް

ކަރަންޓީނުކޮށްފައިވާ މީހަކު އާއްމު ފާޚާނާއެއް ބޭނުންކުރުމުން ބަޑިޖަހާ މަރާލައިފި

ޓުރެފިކް ފުލުހުންގެ ތެރެއިން 60 އިންސައްތަ ފުލުހުން ހައްޔަރުގައި

ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިގެން އިއްޔެ އެކަނިވެސް 242 މަރު

"މަޖިލިސް އެއް އަހަރަށް މެދު ކަނޑާލުމަށްފަހު އެ ފައިސާ ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް ޚަރަދުކޮށްދެއްވާ"

ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 910 އަށް

މަސްތުވާތަކެތި ފޮރުވީ "ފުލް އޮފް ޑްރަގްސް" ޖަހާފައި ހުރި ދަބަހެއްގައި!

ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިގެން 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ 86 މަރު