ދުނިޔެ

ޗައިނާ އަންހެނަކު ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިފައި ކަމަށްބުނެ ރޭޕް ކުރަން އުޅުނު މީހާ ބިރުގަންނަވާލައިފި

ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 426 އަށް އަރައިފި

ކޮރޯނަ ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވާ މީހުންނަށް ވުރެ ރަނގަޅުވާ މީހުންގެ އަދަދު ގިނަ

އިންޑިއާއިން އިތުރު މީހަކު ކޮރޯނާ ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިގެން ޗައިނާ އިން ބޭރުން ފުރަތަމަ މީހާ މަރުވެއްޖެ

ލަންކާގައި ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހުނު މީހާ ރަނގަޅު ވެއްޖެ

ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 259 އަށް

ޗައިނާ މީހުން ސިންގަޕޫރަށް ދިއުން މަނާކޮށްފި

އިނގިރޭސިވިލާތުން ވެސް ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެނިއްޖެ

އިިންޑިއާ އިން ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެނިއްޖެ

ކޮރޯނާ ވައިރަސްއާ ގުޅިގެން 170 މަރު، ދުނިޔެ އެލާޓުގައި ތިބެން ގޮވާލައިފި

ކޮރޯނާ ވައިރަަސް ޖެހިފައިވާ އިތުރު ތިން މީހަކު މެލޭޝިޔާއިން ފެނިއްޖެ

ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީޙުންގެ އަދަދު 132 އަށް

ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 106 އަށް

ކޮރޯނާ ވައިސް އަޕްޑޭޓް: މާސްކްތައް ހުސްވަނީ

ކޮރޯނާ ވައިރަސް ލަންކާއިން ވެސް ފެނިއްޖެ

"ކޮރޯނާ ވައިރަސްއަކީ ޗައިނާއިން މުސްލިމުންނާމެދު އަމަލުކުރަމުން ދިޔަގޮތުގެ ސަބަބުން، ﷲ ފޮނުއްވި ކޯފާއެއް"

ކޮރޯނާ ވައިރަސް އަޕްޑޭޓް: ހޮސްޕިޓަލް އެޅުމުގައި ޗައިނާ އެންމެ ކުރީގައި