ދުނިޔެ

ﷲ އަށް ޙަމްދު ހުރި، 2 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ކޮރޯނާ ވައިރަސް އިން ޝިފާ ލިބިއްޖެ

އެމެރިކާ އަދި ކެނެޑާ ގައި ޖޯންސަން ބޭބީ ޕައުޑަރ ވިއްކުން މަނާ، އެކަމަކު ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުގައި އެބަހުރި

މާސްކް އެޅުމުން ނޫނީ ޚިދުމަތް ނުދެވޭނެކަމަށް ބުނުމުން ބަޑިން ހަމަލާދީފި

ޓައިޕް-1 ހަކުރުބަލީގެ މީހުން ކޮވިޑް-19 ގައި މަރުވާ އަދަދު ޓައިޕް-2 ގެ ބަލިމީހުނަށް ވުރެ ގިނަ – ދިރާސާ

އަތުން ފިރުމާލުމުން ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލި މީހުނަށް ޝިފާ ލިބޭކަމަށް ދައުވާ ކުރި ދީނީ ލީޑަރު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19ގެ ހަނގުރާމަ ވަކި ކޮޅެއްގައި ނުޖެހި ތިއްބާ އިންޑިޔާ އަދި ބަނގްލަދޭޝްއަށް ބާރުގަދަ ތޫފާނެއް

އަލްޙަމްދު ލިﷲ! އެމެރިކާއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ފުރަތަމަ ޓެސްޓް ކުރި ވެކްސިން ކާމިޔާބު

އެމެރިކާގެ އެފް.ޑީ.އޭގެ އިންޒާރުތަކާ ދެކޮޅަށް ޓްރަމްޕް މެލޭރިޔާ ބޭސް ބޭނުން ކުރަނީ

ރިހޭ ފައިމައްޗަށް ފޮއެ، ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ރެފިއުޖީ ކޭމްޕަށް ކޮވިޑް-19 ވަދެއްޖެ

އަފްޣާނިސްތާނުގެ ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީއާއި އިދިކޮޅު ޕާޓީ ގުޅި، އެކުވެރި ސަރުކާރެއް

އުފާވެރި ޚަބަރެއް: ވެކްސިނެއް ލިބުމުގެ ކުރިން ކޮރޯނާ ވައިރަސް ނެތިގެން ހިނގައިދާނެ

ވަސްދުވުމާއި ރަހަބެލުމުގެ ޙިއްސު ގެއްލުން ވެސް އެއީ ކޮވިޑްގެ އަލާމާތްތައް ކަން ކަށަވަރު ވެއްޖެ

މަގުމަތީގައި ރޯން އިންމީހާގެ ފޮޓޯއަށް ވުރެ އޭނާގެ ވާހަކައިން އަސަރު ކުރޭ

ބެލްޖިއަމްގެ ސިއްޙީއެހީތެރިންގެ ހިމޭން މުޒާހަރާ، ބޮޑުވަޒީރަށް ދިނީ ފުރަގަސް

ސިއްޙީއެހީތެރިންގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ އާލާތް އެއްފަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ފަހަރު ބޭނުން ކުރުމަކީ ރައްކާތެރިކަމެއް ނޫން

ލާމާގެ އެންޓިބޮޑީއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ ލިބިދާނެ- ދިރާސާ

ލޮކްޑައުންގެ ސަބަބުން މަގުމަތީގައި ވިހެއުން ގިނަވަނީ ، މި ފަހަރު ފޫޅުދަނޑި އެއްސީ ބޫޓުގެ ނާޑުވާއިން

ޗައިނާއިން އިޒްރޭލަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ އެމްބެސެޑަރު އޭނާގެ ގޭގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ