ދުނިޔެ

ކޮވިޑް19: ޗައިނާ އަށް ވުރެ ކުރިން އިޓަލީގައި ވައިރަސް ފެތުރުނު

އަލްޙަމްދުލިﷲ! މައްކާގެ މިސްކިތްތައް އަލުން ހުޅުވާލައިފި!

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފުރަތަމަ އަންހެން "ނިގާބީ" ޕައިލެޓު ކެޕްޓަން ޝެހެނާޒް ލަގާރީ

އިންޑިއާގެ 87 އިންސައްތަ މީހުން ބޭނުންވަނީ ޗައިނާ އިން އެތެރެކުރާ މުދާ ބޮއިކޮޓް ކުރަން

އުމުރުން 11 އަހަރުގެ އަލީ: ޕްލޭސްޓޭޝަނެއް ނުގަނެ އެފައިސާ ހަދިޔާކުރީ ފަގީރު ކުދިންގެ ތަޢުލީމަށް އެހީތެރިވުމަށް!

އަމިއްލަ ޖަނާޒާގެ ކަންތައް ގެންދަން ބޭނުންވާގޮތް ލިޔަން އުމުރުން 13 އަހަރުގެ ކުދިނަށް ޖެއްސުމުން ބެލެނިވެރިން ރަތަށް

ރޮހިންޔާ މުސްލިމުންގެ ކޭމްޕްތަކުގައި ފެން ބޮޑުވެ، ދަރިން ކޮނޑުމައްޗަށް ލައިގެން ބެލެނިވެރިން ނުނިތާ ތިބޭތާ އެތައް ދުވަހެއް

އަނެއްކާވެސް އިންޑިޔާގައި ޓިކްޓޮކް މަނާކުރަން ގޮވާލައިފި

ނިއުޒިލޭންޑުގަައި ޓްރެފިކް ބަލަހައްޓަން ހުރި ފުލުހެއްގެ ގަޔަށް ބަޑިޖަހާ މަރައިލައިފި!

ކޮވިޑް-19: އިނގިރޭސިވިލާތުން މިބަލީގައި މަރުވި ކުޑަކުއްޖަކަށް 12 އަހަރު!

ކޮވިޑް19: ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 1 މިލިއަނަށް އެރި ދެވަނަ ގައުމަކަށް ބްރެޒިލް

ޖޯޖް ފްލޮއިޑްގެ މަރާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި ފުލުސް މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި

ސަމާލުވޭ! ސެލްފީތައް ރީތިކުރަންވެސް މިއެޕްލިކޭޝަންތައް ފޯނަށް ނާޅަން ގޫގްލްއިން ބުނެފި!

ޔަމަނުގައި ބަނޑުހައި ހޫނުކަމާއި ހަނގުރާމައާއި ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން ފަސް މިލިއަން މުސްލިމު ކުޑަކުދިން ނިޔާވެއްޖެ!

އައިސްލެންޑުގެ ރައްޔިތުން މިހާރު ކޮވިޑް-19ގެ މަތިން ހަނދާން ވެސް ނެތް!

ކޮވިޑް ފެތުރިދާނެތީ، ބޯ ކޮށާއިރު ވާހަކަ ނުދައްކާ ތިބުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ސުޝާންތުގެ މަރާ ގުޅިގެން އިންޑިއާގައި 4 ކުއްޖަކު އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެ

ފޮޓޯއިން މިފެންނަނީ ހުދުކުލައިގެ ގަހެއްތަ؟