Namaadhu, ނަމާދު hukuru, ހުކުރު

މަސްތުވާ ކޮންމެ އެއްޗަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ޙަރާމް އެއްޗެއް: ޚުތުބާ

1 hour ago

ސްޓެލްކޯއިން ދެން ޕްލާސްޓިކް ފުޅީގައި ފެންބަންދެއް ނުކުރާނެ!

17 hours ago

"14 އަހަރުގެ ކުއްޖާ ރަހީނު ކުރީ ހުޅުމާލޭގައި މަރާލި ކުއްޖާ ހުރިހާ ވާހަކައެއް ކުރިން ކިޔައިދީފަ ހުރުމުން"

21 hours ago
ޚަބަރު
ބޭރު ޚަބަރު

އިސްރާއިލްގެ ޖަލުން ފިލި ފަލަސްތީނުގެ 4 މީހުން އަނެއްކާ ވެސް އިސްރާއީލުންގެ އަތްދަށަށް

6 days ago

5 އަހަރުން މަތީގެ ކުދިންނަށް ފައިޒާ ވެކްސިން ޖަހަން ހުއްދަ ދެނީ

6 days ago

އަފްގާނިސްތާނުގެ "ފިރިހެން" ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އަންހެނުން މުޒާހަރާއަށް!

1 week ago

އިންޑޮނޭޝިއާގެ ޖަލެއްގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި 41 މަރު؛ ގިނަ މީހުން މަރުވީ ޖަލުގައި ތާށިވެގެން

1 week ago
ކޮލަމް
ލައިފްސްޓައިލް   &   މުނިފޫހި ފިލުވުން
ރިޕޯޓް

މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅުން އިބިލީހުގެ ކައިވެންޏަށް؟

1 day ago

އައިސިސް އުފަންވުން؛ އެމެރިކާ ސިފައިން އެއްވެސް ސަބަބެއްނެތި އިރާގް އިސްތިއުމާރު ކުރުމާ ގުޅިފައި

6 days ago

މުޅި އެމެރިކާ ފިއްކަނޑުވައިލި 9/11: އެ ދުވަހު ކަންތައް ވެގެން ދިޔަ ގޮތް!

6 days ago

ދޫދެއްވުމަށް ފަހު ބާރުކޮށްލާ، ރައީސް ނަޝީދު "ސައިޒު"ކޮށްލައިފި

2 weeks ago

ހަމަލާއަށް 4 މަހަށް ފަހު ނަޝީދު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި: ބޮޑު މައުޟޫ އަކީ ނިޒާމީ ވޯޓް

2 weeks ago

މިއަދު ފެނުނު "ހޭލޯ"އާ ގުޅޭ އެތައް މައުލޫމާތެއް

2 weeks ago
ވިޔަފާރި
ދީން
Namaadhu, ނަމާދު hukuru, ހުކުރު

މަސްތުވާ ކޮންމެ އެއްޗަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ޙަރާމް އެއްޗެއް: ޚުތުބާ

1 hour ago

ޙަލާލް ނޫން ފައިސާ ހޯދާ މީހުންގެ ދުޢާ މާތް ﷲ އިޖާބަ ނުކުރައްވާނެ: މުފްތީ މެންކް

3 hours ago

މައްސަލަ ގިނަވެ ، ދިރިއުޅުން ދަތިވެ އުނދަގޫވާ މީހުން ، އެކަމުން އަރައިގަންނަން އޮތް މަގު

4 hours ago

ޤުރުއާނާއެކު އުޅޭ ޢާއިލާއެއް ދުވަހަކު ވެސް އަބާއްޖަވެރިކަމުގެ ތެރެއަށް ނުދާނެ

4 hours ago