dhen one
ކުއްލި ޚަބަރު

އިންޑިއާއިން ހަދިޔާ ކުރާ ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ރާއްޖެ ގެނެސްފި

2 hours ago
Breaking News

ސޫދާންގެ ޓީޗަރަށް ލެޕްރަސީ ޖެހިފައިވާކަން އަދި އެނގިފައެއް ނުވޭ: އދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް

16 mins ago

ކޮވިޑް-19ގެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ރައީސް މިއަދު ގައުމާ މުޚާތަބު ކުރައްވަނީ

4 hours ago
ޚަބަރު
ބޭރު ޚަބަރު

އިންޑިއާގައި ވެކްސިން ޖަހަން އެތައް ހާސް މީހުންނެއް ނުދޭ

17 hours ago

އިންޑިއާއިން ބަނގްލަދޭޝްއަށް 2 މިލިއަން ޑޯޒްގެ ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ހަދިޔާ ކުރަނީ

22 hours ago

ރިޝްވަތުގެ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ސެމްސަންގްގެ ވެރިޔާ ޖަލަށް ލާން ހުކުމް ކޮށްފި

1 day ago

ކޮވިޑް-19: އެމެރިކާއިން ބަލީގެ މުޅިން އާވޭރިއަންޓެއް ފެނިއްޖެ

2 days ago
ކޮލަމް
ލައިފްސްޓައިލް   &   މުނިފޫހި ފިލުވުން
ރިޕޯޓް

އެކުވެރިޔާއެވެ. ތިބާގެ މަންމަ ރޮނީއެވެ. ފޭސްބުކުގައި ތިބާއަށް ތައުޒިޔާގެ މެސެޖުތައް އޮހެނީއެވެ.

1 day ago

އަމިއްލަވަންތަކަން ހާމަކޮށްދީ ދެމެހެއްޓުމުގައި، ތުންތުންމަތީން ވާރިދުވަމުން އަންނަ ވާހަކަ ފަދަ ތަކެތީގެ ދައުރު ‎ (2)

2 days ago

ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހާގެ ޕާކިންޒޯން، ޚާއްސައެއް ނޫން: ތަކްލީފްތައް އަސަރާއެކު އޭނާގެ ދުލުން!

2 days ago

މަރާ ހަނގުރާމަ ކުރަމުން ދިޔަ އާސިމްގެ އާދޭސް:“އަހަރެންގެ ފަރުވާ އަވަސްކޮށްދީ، އަހަރެން މަރުވެދާނެ”

2 days ago

ވާނުވާ އަމުރުން އަރައި ނުގަނެވުނު ޤައުމެއްގެ ވާހަކަ

3 days ago

2020 : މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާ "ކަޅުކޮށްލި" އަަހަރެއް!

3 days ago
ކުޅިވަރު
ދީން

ޑެލަވެއާ އަށް ކީ ވަދާޢީ ސަލާމް: ބައިޑަންގެ ލޮލުން ކަރުނަފުޅު

5 hours ago

އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ 5 ކަމެއް

1 day ago

ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މާތްކަން ، ވަހީ ލިޔުއްވާ މާތް މަލާއިކަތުންނާ އެކުގައި ވުމުގެ މާތްކަން ވެސް ލިބިގަނެވިދާނެ!

2 days ago

ފާދިރީކަލޭގެއަކާއި، އޭނާ ކުރަމުންދިޔަ ތިން ސުވާލެއްގެ ވާހަކަ

2 days ago