ގެމަނަފުށީގައި ސިނާއީ ބަނދަރެއް ތަރައްގީ ކުރާނަން: ރައީސް

ޒަކާތު ފަންޑުން އަހަރަކު 10 ކުދިންގެ ބޯންމެރޯ ހަދައިދޭން އެއްބަސްވެއްޖެ

މީހަކަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދިން މީހަކު ހޯދަނީ

ޚަބަރު
ބޭރު ޚަބަރު

މިއުނިކް ސެކިއުރިޓީ ކޮންފަރެންސްގައި ވޯލްޑް ވީގޫރު ކޮންގްރެސްއިން އަޑުއުފުލައިފި

ސިޗުއާންގެ ހައިޑްރޯޕަވާ ސްޓޭޝަނާ ދެކޮޅަށް ޓިބެޓްގައި މުޒާހަރާ

ޗައިނާ-ޓައިވާނުގެ ނުތަނަވަސްކަން އިތުރުވެ، މަސްވެރިން މަރުވުމާ ގުޅިގެން ބެއިޖިންއިން ޕެޓްރޯލް ކުރުން އިތުރުކޮށްފި

ކޮލެރާ ފެތުރެމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައި އިންޑިއާއިން ޒެމްބިއާއަށް އިންސާނީ އެހީގެ ދެވަނަ ޝިޕްމަންޓެއް ފޮނުވައިފި

ގެލަރީ
ލައިފްސްޓައިލް   &   މުނިފޫހި ފިލުވުން
ރިޕޯޓް

ރައީސްގެ ފުރަތަމަ ދަތުރު 10 ރަށަކަށް: ރައްޔިތުންނަށް އުއްމީދުތަކެއް

ރައްޔިތުންގެ ތަޅުމުގައި ގުގުމަން ޖެހޭ ވާހަކައަކީ ސަބާ މިދައްކާ ވާހަކަތައް ނޫންތޯ؟

ސީރިޔާއިން ރާއްޖެއަށް އައި މީހުން; ދެން އެ މީހުންނަށް ވާނީ ކިހިނެތް؟

ހުއްޓިފައި އޮތް އާރުޑީސީގެ މަސައްކަތް މެކުހަށް ޖަހަން އަލީ ޒާހިރު ތައްޔާރު!

އުމުރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއާއެކު ސޯޝަލް ހައުސިން ސްޓޭންޑާޓް މަތިކޮށްލަން ޙަމްދާން ހުރީ ތައްޔާރަށް

އޮޓޯ މޯޑުގައި އޮތް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ހިންގާލުމުގެ ޒިންމާ, ވިޔަފާރިއާއި ހިންގުމުގެ ދާއިރާއަށް ފަރިތަ ޝަކީލަށް!

ވިޔަފާރި
ދީން

ވަގުތު ފާއިތު ނުވަނީސް ހެޔޮޢަމަލުގައި އަވަދިނެތި އުޅޭވޭތޯ މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ: ޚުތުބާ

އިސްރާއާއި މިޢުރާޖުގައި މާތްﷲ ދެއްވި އެންމެ ބޮޑު އެއް ނިއުމަތަކީ ނަމާދު ފަރުޟުކުރެއްވުން: ޚުތުބާ

ޝަހާދަތުގެ ދެކަލިމަ ކިޔުމަކީ ފާފަތަކަށް އަރައިގަތުމުން މީހާ ދުރުކުރުވާނެ ކަމެއް: ޚުތުބާ

ދުނިޔެވީ ހަޔާތުގެ ބާއްޖަވެރިކަން ލިބޭނީ އީމާންކަން ވަރުގަދަކޮށްގެން: ޚުތުބާ