ހަތަރު އަހަރުގެ ކުއްޖަކާ ބެހުނު ކަމަށް ބުނާ ބޮޑުބޭބެ 20 އަހަރަށް ޖަލަށް

3 hours ago

ވެވުނީ ލޯތްބޭ ޔާރު ހުވާ (އެގާރަވަނަ ބައި)

5 hours ago
ފުލުހުން، ޕޮލިސް، police

އަމިއްލަ ބަރަހަނާ ފޮޓޯތަކެއް ދިވެހި އަންހެނަކު ވައިބާ ގްރޫޕަކަށް ލައިފި

8 hours ago
ޚަބަރު
ބޭރު ޚަބަރު

ރޮނާލްޑޯއަށް އަނެއްކާވެސް އެއްމާބަނޑު ދެ ކުދިން ލިބެނީ

1 hour ago

ފޭރިގަނެފައިވާ ފަލަސްތީނުގެ ބިމުގައި އިސްރާއިލުން 3 ހާސް ގެ އަޅަނީ!

9 hours ago

އެފްރިކަން ޔޫނިއަންއިން ސޫދާން ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

1 day ago

ޔަހޫދީންނާ އެކު ޢަރަބި ޤައުމުތަކުން ގުޅުން ގާއިމް ކުރުމަކީ ބޮޑު ގޯހެއް: އީރާންގެ ލީޑަރު

3 days ago
ލައިފްސްޓައިލް   &   މުނިފޫހި ފިލުވުން
ރިޕޯޓް

ޒުވާނުންގެ ދުވަސް: ޒުވާނުންނަށް ހައްޤު މިންވަރު ހޯދައިދެވިއްޖެތަ؟

6 days ago

ޖުޑީޝަރީ އިސްލާޙެއް ނުވި: އަދިވެސް 100ދުވަސް ފުރިހަމަ ނުވަނީތަ؟

1 week ago

މަރަކަށް ފަހު މަރެއް ، 3 މަހުގެ ތުއްތު ކުއްޖާގެ މަރުގައި އިހުމާލު އޮތްކަމުގެ ތުހުމަތު!

1 week ago

ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާގައި އިތުރު މަރެއް: ހޭލާނީ ކިތައް ފުރާނަ ދިޔުމުން؟

2 weeks ago

މަޒްލޫމްގެ ވާހަކަ: ޑައިރެކްޓަރުގެ ދުލުން

2 weeks ago

ވޭތުވެދިޔަ ހުރިހާ ދުވަހުގެ މަސައްކަތް ބޭކާރު: އެންމެ ފަހުން ގްރެޖުއޭޓު ވެސް ނުވި!

2 weeks ago
ވިޔަފާރި
ދީން

ޤިޔާމަތްދުވަހުގައި ތިމާއަށް ޝަފާޢަތްތެރިވާނެ ހަކަމެއް

3 days ago
Namaadhu, ނަމާދު hukuru, ހުކުރު

ޒަކާތަކީ މުދަލުގެ އަހުލުވެރިންނަށް ފަޤީރުންގެ ހެޔޮ ދުޢާ ލިބިގެން ދިޔުމުގެ ސަބަބެއް: ޚުތުބާ

6 days ago

ޙަޤީޤީ ވާހަކަ: އައުރަ ނިވާކުރުމަށް އިންކާރުކޮށް ، ނަމާދު އަޅަމުންދިޔަ އަންހެނަކު މަރުވުމުން ދިމާވި ބިރުވެރި ޙާލަތު

7 days ago

ގެނބިގެން މަރުވާ މީހުންނަކީ ޝަހީދުން!

2 weeks ago