"އަމިއްލަ ގޭގޭގެ ފާރުގައި “އިންޑިއާ އައުޓް" ޖެހުމަކީ ސަރުކާރާ ބެހޭ ކަމެއް ނޫން: ރައީސް ޔާމީން

18 hours ago
Adhurey, Abdul Raheem, PNC, PPM

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް ހުރަސް އެޅީ އެމްޑީޕީން: އަދުރޭ

12 hours ago

ބޮޑީގާޑުންނަކީ ސިޔާސީ ބަޔަކަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ ވިސްނުމުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބަޔަކަށް ވެގެން ނުވާނެ: މާރިޔާ

22 hours ago
ޚަބަރު
ބޭރު ޚަބަރު

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ސުކޫލުތަކުގައި ޓީޗަރުން މާސްކް ނާޅަން އަންގައިފި

16 hours ago

ފަލަސްތީނު 18 މީހުންގެ އާއިލާއެއް ނިދައިފައި ތިއްބާ ގެ ބިމާ ހަމަކޮށްލައިފި !

2 days ago

ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ހޮންގް ކޮންގގައި 2،000 އެއްހައި ޅަ ޖަނަވާރު މަރަނީ

3 days ago

އިންޑިއާގެ ދިފާއު ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ރަޝިއާއިން މިސައިލް ގަނެފި

4 days ago
ލައިފްސްޓައިލް   &   މުނިފޫހި ފިލުވުން
ރިޕޯޓް

ތަފާތެއް ނެތެވެ. އިންތިޚާބަށް ކަޑަ ޖަހަނީއެވެ.

5 days ago

މެޑިކަލް މާފިޔާއާ އެކު ކޮންޓްރޯލް ނުވި ޕީސީއާރު ޓެސްޓްގެ އަގުތައް!

1 week ago

ވޯޓު ދޭންވީ ކޮން ބަޣާވާތަކާ ދެކޮޅަށް ހެއްޔެވެ؟

2 weeks ago

ތިރީސް އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ގައުމީ ޚިދުމަތުގައި ދެގޮތެއް ނުވެ އުޅުނު ތަހުމީނާ

2 weeks ago

ހާމިދުގެ ވަކިވުން: ގެއްލިގެން ދިޔައީ ހެޔޮ ހިތެއްގެ ވެރިއެއް، އަގުހުރި ހިދުމަތްތެރިއެއް!

3 weeks ago

ސުނާމީއަށް 17އަހަރު: ރާޅުތެރޭގައި ބައްޕަ ހޭދަކުރި ހިތްދަތިކަން ، ލަވަޔަކުން ކިޔައިދިނީ ކޮޅުނބުން ސުނާމީއާ ބައްދަލުކުރި ދަރިފުޅު!

4 weeks ago
ވިޔަފާރި
ދީން

މިއަދަކީ ހުކުރު ދުވަހެވެ. ދުވަހުގެ ދަރުމަ ފުރިހަމައަށް ލިބިގަންނާށެވެ.

1 week ago

އަޚެއްގެ ކިބައިން ނުބައި ކަމެއް ފެންނަހިނދު، އޭނާ ފަޟީހަތް ނުކޮށް ނަސޭޙަތްދީ: ޚުތުބާ

2 weeks ago

ފަސްޖެހުމެއް ނެތި ތެދު ބުނި ކުއްޖެއްގެ ސަބަބުން ވަގެއް އިޞްލާޙްވީ ގޮތުގެ ވާހަކަ

2 weeks ago
Namaadhu, ނަމާދު hukuru, ހުކުރު

ފަޚުރުވެރިވުމަށާއި މަޝްހޫރުވުމަށް ލޯބިކުރެވުނު ވަރަކަށް، އިޚްލާސްތެރިކަން ފަނޑުވަމުންދާނެ: ޚުތުބާ

3 weeks ago