ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަަލައިގައި އަމީނަށް ދައުވާ ނުކުރަން ނިންމައިފި

6 hours ago

ވެންޓިލޭޓަރ މައްސަލައިގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ދައުވާއެއްކޮށް ސާބިތު ކުރެވޭ ވަަރަށް ހެއްކެއް ނެތް: ޕީޖީ

32 mins ago

ކޮވިޑް-19: އަލްޙަމްދުﷲ،އައްޑޫއިން ފައްސިވީ އެންމެން ރަނގަޅުވެއްޖެ

17 hours ago
ޚަބަރު
ބޭރު ޚަބަރު

ޔޫއޭއީގެ ޓޮލެރެންސް މިނިސްޓަރުގެ މައްޗަށް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތު

13 seconds ago

މެއްސެއް މަރާލަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ގޭގައި ރޯވީ އަލިފާން

7 hours ago

ނިކަން މިފޮޓޯއިން ބުޅަލެއް ދައްކަބަލަ!

21 hours ago

13 އަހަރު ވީއިރު ވެސް ދަރިފުޅުގެ އިންތިޒާރުގައި ހުރި މައެއްގެ ހިތްދަތިކަން: އެކަކުވެސް އަަޅައެއް ނުލާ!

1 day ago
ލައިފްސްޓައިލް   &   މުނިފޫހި ފިލުވުން
ރިޕޯޓް

އެންމެންވެސް އުޅެނީ ގަޑި ޖެހިދާނެތީއެވެ.

3 hours ago

ހަގީގީ ހާދިސާ: އުމުރުން ފަސް އަހަރުގެ ދިވެހި ކުޑަ ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް އޭނަގެ ޅިޔަނު ދިން ޖިންސީ އަނިޔާގެ ވާހަކަ އެކުއްޖާގެ ދުލުން

1 day ago

ޤައުމީ ދުވަހުގެ ބަޠަލު ޣާޒީ ބަންޑާރައިން: އެނގެނީ ކިހައިވަރަކަށް؟

2 days ago

އެހީއެއްވާއިރު ވިސްނަވާ! އިންޑިއާ ކުއްޖެއްގެ ފޮޓޯ ޖަހައިގެން، އޮޅުވާލައިގެން ބަޔަކު ފައިސާ ހޯދަން މަސައްކަތްކުރާކަމުގެ ތުހުމަތެއް!

3 days ago

"އަހަރެންގެ ހުވަފެންތަކަށް ނުވާނެޔޭ ބުނި މީހުން މިއަދު އަހަރެންގެ ގާތުން އެދެނީ ލަފައަށް"

4 days ago

ދިވެހި ވަޑިންގެ މަސައްކަތްތައް ބަލައިގަނެ, އެބުރަ މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަން ކުރާނެ ބަޔަކު ނެތްބާ؟

1 week ago
ކުޅިވަރު
ދީން

އަޅުގަނޑުގެ މިޔުޒިކީ ޙަޔާތުގެ އެއްޗެހި ފެތުރުމަކީ އަޅުގަނޑު ރުހޭ ކަމެއް ނޫން، އެއީ އަޅުގަނޑަށް ދެވޭ އަނިޔާއެއް: ޢަލީ ރަމީޒް

2 hours ago

މާތް ﷲ ދެކެ ހަގީގީ ލޯބި ވުމަކީ ކޮބައިކަން އެނގޭ ހެއްޔެވެ؟: މުފްތީ މެންކް

21 hours ago

ސުވަރުގޭގެ ތަޅުދަނޑިތައް ވަނީ އަހަރެމެންގެ ޖީބުގައެއް ނޫނެވެ.

3 days ago

ﷲ ގެ ނަންފުޅު ލިޔެފައިވާ ހެދުން ލުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟

4 days ago